Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości zarządzanych przez PAN ZDP