Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania ceny rynkowej na wykonanie okresowego przeglądu elektrycznego pięcioletniego w budynku Pałacu Staszica z możliwością udzielenia zamówienia