Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 wraz z uzyskaniem pozwolenia na ich wykonanie wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.