Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz NZOP PBP PAN ZDP w Warszawie