Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen prac remontowych w Pałacu Staszica