Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczny, roczny, oraz pięcioletni „branych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości zarządzanych przez PAN ZDP w Warszawie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”