Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania ceny rynkowej na dostawę wraz z montażem nowej centrali telefonicznej w Pałacu Staszica z możliwością udzielenia zamówienia.