Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen na usługę pralniczą z możliwością udzielenia zamówienia.