Zaproszenie do składania ofert – usługa pralnicza

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen [...]