Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowych rocznych przeglądów rocznych budynków i obiektów budowlanych

Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie zaprasza [...]